Ubezpieczenie firmowe (mienie, OC firmowe)

Przedsiębiorcom zapewniamy szeroki wybór ubezpieczeń firmowych. Niezależnie od wielkości czy profilu firmy zawsze dobieramy idealne ubezpieczenie. Gwarantujemy zabezpieczenie m.in. maszyn, pojazdów i urządzeń, mienia firmowego oraz inwestycji. Prowadząc firmę warto również zadbać o ochronę zdrowia i życia pracowników.

Ofertę ubezpieczenia na firmę kierujemy do osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Wykupienie takiego ubezpieczenia chroni nie tylko majątek firmy, ale również jest wsparciem w sytuacji niewłaściwego wykonania usługi lub niewywiązania się z danej umowy. OC zabezpieczy firmę na wypadek, gdyby w wyniku działań przedsiębiorstwa ucierpiały osoby trzecie. Ubezpieczanie OC jest obowiązkowe również dla określonych zawodów. Jest to m.in. notariusz, adwokat, radca prawny, rzecznik majątkowy, komornik sądowy, architekt, lekarz, czy opiekun dzieci

Ubezpieczenia firmowe(OC Działalności, ubezpieczenie mienia)

Zakres ubezpieczenia firmowego

Zakres ubezpieczenia firmowego można rozszerzać, uwzględniając specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej. Oferta ubezpieczenia może obejmować:

  • ubezpieczenie majątku firmy (budynku, maszyn i wyposażenia firmy) od zdarzeń losowych takich jak np. deszcz, grad, huragan, pożar, trzęsienie ziemi, burza;
  • ubezpieczenie majątku firmy od włamania i kradzieży lub wandalizmu;
  • ubezpieczenie przedmiotów szklanych od pęknięć i stłuczeń;
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (w tym również dane zapisane w komputerze);
  • OC w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Naszą ofertę ubezpieczeń na firmę zawsze staramy się maksymalnie dopasować do potrzeb klienta.

Jeśli szukają Państwo biura ubezpieczeniowego, które oferuje atrakcyjne warunki ubezpieczeń firmowych, zapraszamy do odwiedzenia naszego biura w Raciborowicach. Zachęcamy również do kontaktowania się telefonicznie lub e-mailowo.