Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku - komu i kiedy się należy?

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku należy się każdemu poszkodowanemu, który kto nie zawinił zdarzeniu na drodze. Nie otrzyma więc sam sprawca stłuczki, nawet gdy doznał obrażeń. Wina musi zostać udowodniona, dlatego zawsze na miejsce zdarzenia jest wzywana policja.

 

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku — komu i kiedy się należy?

Nie musimy wzywać policji przy niegroźnej stłuczce, wystarczy oświadczenie sprawcy. Jest to obowiązkowy dokument, gdy chcemy starać się o odszkodowanie. Musi być prawidłowo sporządzony, by miał jakąś wartość. Sprawca wypadku nie pokrywa odszkodowania, gdy ma aktualną polisę OC. Może mieć jednak problem, gdy nie ma prawa jazdy lub znajduje się pod wpływem alkoholu i środków odurzających, ponieważ będzie musiał pokryć szkody z własnych pieniędzy. Firma ubezpieczeniowa Karcz wypłaci odszkodowanie każdemu pokrzywdzonemu, ale obciąży kosztami sprawcę wypadku. Kierowca, który jest winny, nie otrzyma odszkodowania, ale osoby z nim podróżujące, które doznały uszczerbku na zdrowiu, dostaną pieniądze.  Jeśli podczas zdarzenia podróżujący nie mieli zapiętych pasów, ubezpieczyciel obniży wysokość odszkodowania.

Jak zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Ubezpieczenie OC stanowi nie tylko ustawowy obowiązek, ale również pewność, że w razie szkody nie musimy nic opłacać z własnej kieszeni. Aby otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy kolizji czy wypadku drogowego, musimy złożyć dokumenty. Potrzebujemy numer polisy OC i rejestracyjny, dane samochodu sprawcy; opis zdarzenia i oświadczenie sprawcy lub potwierdzenie z policji, jeśli była obecna na miejscu wypadku. Potrzebne są dane teleadresowe kierowcy, który w momencie kolizji siedział za kierownicą, ale też właściciela auta, które zostało poszkodowane. Niezbędny jest też numer konta bankowego, do przelania pieniędzy przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Rzeczoznawca najpierw musi wycenić wartość strat, by środki mogły zostać wypłacone. Od momentu wysłania zgłoszenia, firma ma 30 dni na wypłatę środków.