Które składniki majątku można ubezpieczyć?

Ubezpieczenie majątku jest jednym z rodzajów ubezpieczenia mienia. Oznacza to, że ubezpieczeniu podlega majątek fizyczny, czyli wszystkie dobra materialne. Dowiedz się, które składniki majątku można ubezpieczyć.

 

Ubezpieczenie mienia

Podstawowym i najczęściej wybieranym ubezpieczeniem mienia jest polisa domu, mieszkania, siedziby firmy, lub pojazdu. Wszelkie polisy mieszkaniowe określa się mianem ubezpieczenia mienia, inaczej wartości materialnych. Zdarza się, że firmy wykorzystują dodatkowe ubezpieczenie, na przykład na wypadek zniszczenia towaru podczas transportu lub samego magazynowania. Dany majątek lub mienie można podzielić na trzy elementy:

  • mienie,
  • elementy stałe,
  • ruchomości domowe.

W ramach ubezpieczenia mienia można uwzględnić wszelkie dobra, które nie są ściśle związane z miejscem zamieszkania lub pracy.

Co można ubezpieczyć?

W obawie przed wypadkiem i innymi wydarzeniami większość chce zabezpieczyć swój majątek, dlatego też ubezpieczenie domu i mienia zalicza się do najczęściej wybieranych polis. Podstawowe polisy ubezpieczeniowe uwzględniają mienie, które znajduje się w jednym miejscu i nie można go przenieść. Ubezpieczenie mienia prywatnego to przede wszystkim mury budynku oraz wszystko, co wchodzi w skład danej budowli jak budynek gospodarczy, garaż czy altana. Zazwyczaj dobytek życia nie limituje się tylko do budynku, lecz również do mienia ruchomego, czyli wszelkich dóbr materialnych, które można przenieść bez konieczności stosowania narzędzi. Mienie ruchome to nie tylko podstawowe przedmioty codziennego użytku jak sprzęt AGD i RTV. Mowa tutaj o rzeczach, które mają dużą wartość osobistą. W ramach ubezpieczenia mienia można uwzględnić przedmioty jak:

  • biżuteria,
  • zegarki,
  • sprzęt sportowy,
  • odzież,
  • rośliny,
  • zwierzęta domowe.

Oprócz przedmiotów, które zazwyczaj zaliczają się do mienia posiadanego przez większość osób, można również zaliczyć również gadżety kolekcjonerskie. Wszelkie elementy sztuki oraz kolekcjonerskie małe przedmioty, takie jak medale, trofea czy znaczki pocztowe, można uwzględnić w polisie ubezpieczeniowej.