Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Możesz ubezpieczyć się niemal od wszystkiego. Musisz jednak liczyć się z tym, że w niektórych przypadkach nie otrzymasz rekompensaty. O jakie sytuacje chodzi?

Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania

Nie ma znaczenia, czy posiadasz ubezpieczenie komunikacyjne, majątkowe, turystyczne, czy rolne. Z każdym rodzajem wiąże się ryzyko nieotrzymania odszkodowania. Trzeba mieć na uwadze, że niekoniecznie musi wynikać to z nieuczciwej praktyki ubezpieczyciela, ale na przykład z treści zawartej umowy czy z przepisów prawa.

Kiedy więc ubezpieczyciel ma do tego prawo? Przede wszystkim wtedy, gdy dane zdarzenie wykracza poza zakres odpowiedzialności. Mówiąc inaczej, to sytuacja, w której ubezpieczonemu zwyczajnie nie należy się wypłata. Jeżeli ubezpieczyłeś telefon komórkowy od kradzieży, a zgłaszasz jego uszkodzenie, nie otrzymasz odszkodowania.

Drugim czynnikiem, który może spowodować odmowę, jest nieprzestrzeganie warunków polisy. W umowach niemal zawsze wyszczególnione są sytuacje, które determinują wydanie decyzji negatywnej. Przykładowo, jeżeli masz polisę na życie, a złamałeś nogę pod wpływem alkoholu, w większości przypadków nie będzie przysługiwać Ci rekompensata.

Niekiedy jednak zdarza się, że ubezpieczyciel odmawia wypłaty niezasadnie. Są to stosunkowo rzadkie przypadki, jednak warto trzymać rękę na pulsie. Jeżeli masz wątpliwości, przeanalizuj dokładnie treść zawartej umowy lub poproś zakład o wyjaśnienie wystawionej decyzji.

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

Wiele zależy od tego, czy masz pewność, że postąpił niezasadnie. Jeżeli tak, w pierwszej kolejności złóż odwołanie. W przypadku ponownej odmowy możesz wkroczyć na drogę sądową. Pamiętaj jednak, że postępowania są dość kosztowne, dlatego warto mieć pewność co do swoich roszczeń.